Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Opieka wytchnieniowa

W roku 2022 Gmina Pieszyce realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania wynosi: 96 000 zł

Całkowita wartość wynosi: 96 000 zł

Planowana liczba osób biorących udział w Programie – 10 opiekunów.

 

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w w ramach programu będzie mógł skorzystać z maks. 240 godzin wsparcia. Będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności może skorzystać członek rodziny lub opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub

osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub

osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub

osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej weryfikacji zakłada się wdrożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM uzupełnionych przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub pielęgniarki.

 

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

 

udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Nabór prowadzi Centrum Usług Społecznych w Pieszycach.

 

Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,

kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,

w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,

 

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, tel. 74 832 41 66, w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 8:00 do godz. 15:00, we środę od 8:00 do 16:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 13:00.

 

 

Załączniki do pobrania znajdują się na STRONIE

 

Załączniki, które należy pobrać:

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny