Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

O instytucji

Centrum Usług Społecznych jest miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywa się przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Celem powstania Centrum Usług Społecznych jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczonej w formie niematerialnej czyli właśnie w formie usług społecznych na rzecz osób, rodzin, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców.

Zaproponowane mieszkańcom Gminy Pieszyce usługi społeczne dostępne dla wszystkich.
Na przestrzeni ostatnich lat formy pomocy i wsparcia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach, zaczęły przybierać inną formę dominującą. Z pomocy finansowej, w szczególności z uwagi na funkcjonowanie programu 500+, korzysta coraz mniej rodzin. W to miejsce pojawiły się duże potrzeby, m.in. z zakresu poradnictwa i konsultacji specjalistycznych: psychologicznych, rodzicielskich, mediacji, wsparcie prawne, z zakresu pracy z uzależnieniami. Wzrosło zainteresowanie usługami specjalistycznymi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W wyniku zmian demograficznych rośnie liczba osób starszych, seniorów wymagających szczególnych form wsparcia środowiskowego.

Przekształcenie w nową instytucje pozwoliło otworzyć się na wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce.

W ramach struktury organizacyjnej pojawiły się nowe stanowiska: organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. Program proponowanych usług społecznych zostanie określony po przeprowadzaniu przez Centrum diagnozy potrzeb mieszkańców oraz ich potencjału. W dużym stopniu to sami mieszkańcy zdecydują jakich usług społecznych oczekują, a następnie Rada Miejska przyjmie ustalony program w formie uchwały. Oczywiście uwzględnione zostaną przy tym możliwości finansowe Gminy, zarówno własne, jak i te możliwe do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Istotne przy tym będzie także wykorzystanie potencjału trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych oraz innych mogących pomóc nam i wspierać w realizowanych usługach.
Ważnym zadaniem Centrum Usług Społecznych będzie podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, a w szczególności proponowanie i organizowanie wszelkich form aktywności zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji. Istotnym jest, aby w jednym miejscu można było skupić te wszystkie działania, skoordynować je i w ramach planu sukcesywnie realizować.
Centrum Usług Społecznych może realizować usługi z kilkunastu zakresów - nie tylko pomocy społecznej, polityki prorodzinnej czy wspierania rodziny, ale także m.in. edukacji publicznej, mieszkalnictwa, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska. Stworzenie tej instytucji daje szeroki wachlarz możliwości kształtowania polityki społecznej na terenie Gminy.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny