Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Usług Społecznych w Pieszycach

Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

 

Jak korzystać z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ( w skrócie BIP ) to urzędowy publikator teleinformatyczny służący do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci Internet.

Strona BIP prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 poz.1330 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

 • wglądu do dokumentów urzędowych,

 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Menu serwisu znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Nawigacja polega na kliknięciu w wybrany dział z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie się w oknie wyświetlania stron konkretnych danych powiązanych z działem. Kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie w menu serwisu podgrup, (jeśli istnieją). Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP. Linki do informacji znajdujących się na innych stronach otwierają się w nowym oknie.

Załączniki:

Rządowe Centrum Legislacji

Utworzono dnia 17.02.2022, 11:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 119
Utworzono dnia: 28.01.2022

Historia publikacji

 • 17.02.2022 11:04, Administrator
  Dodanie załącznika: Rządowe Centrum Legislacji
 • 17.02.2022 10:31, Administrator
  Edycja strony: Jak korzystać z BIP